POSEY GİLBERT VE KOZMİK ZİYARETÇİLERLE YAKIN TEMASLARI

POSEY GILBERT VE KOZMİK ZİYARETÇİLERLE OLAN TEMASLARI

Çok yetenekli bir ressam ve aynı zamanda UFO temasçısı olan Gilbert Posey ile 2000’li yıllarda New York’ta tanıştım.

Kozmik ziyaretçiler ile temasları çocuk yaşta başlamıştı. Sadece kendisi değil erkek kardeşi de “onlar” tarafından götürülüyordu. Ziyaretçiler Posey’e kendileri hakkında bilgiler verdiler. Bu alışılmamış bir durumdu, çünkü genelde kaçırılmalarda ziyaretçiler konuşmamayı ve sorulan sorulara cevap vermemeyi tercih eder. Klişe cümleler telepati ile algılanır: “Korkma, sana zarar vermeyeceğiz” derler, bilirsiniz.

Posey’in hikayesi daha farklı. Aslında en büyük farklılık onun Afrika kökenli bir Amerika’lı olmasından geliyor. Yine kaçırılmalarda dikkat çekici bir unsur kaçırılma deneyimini yaşayan siyahi ve sarı ırka ait bireylerin sayısı çok azdır, Barney Hill dışında, ama o da kaçırıldığı zaman yanında beyaz ırka mensup karısı Betty vardı.

POSEY GILBERT KİM VE NELER ANLATIYOR?

Posey bir araştırmacı değil, sadece çocukluğundan beri kendi yaşadığı deneyimleri aktarıyor. Bir ressam olduğu için resimlerinin konusu da UFOlar ve Kozmik Ziyaretçiler.

Ziyaretçileri “gerçek” ve “sahte” olarak ikiye ayırmış. Gerçek olanlarını göndermenin imkansız olduğunu söylüyor.

Sahte olanların ise dua edildiğinde ya da Hz.İsa’nın adı söylendiğinde gittiklerini belirtiyor.

Posey ziyaretçilerine Nont adını vermiş. Onları ne iyi ne de kötü varlıklar olarak tanımlıyor.

Enerji bedene sahip olan bu ziyaretçiler çoğu kez depremlerden önce ve sonra ortaya çıkıyorlar.

Psişik enerjiye sahip medyumları daha sık ziyaret ediyorlar.

Bazılarının  ışıklı varlıklar olduğunu, kimi zaman da siyah renkli nesneler olarak havada kendilerini gösterdiklerini söylüyor.

Uçan nesnelerin elektrik güç hatları ya da nükleer enerji merkezlerine yakın uçtuğunu anlatıyor.  Ayrıca bu ziyaretçilerin doğal dünya enerjisine sahip kutsal mekanlara geldikleri bilgisini veriyor.Kaçırılmalarda  çok sık rastlanan vücudun tamamen felç olma halinin bazı psişik saldırılar sırasında da  yaşandığına dikkati çekiyor.

Sadece kendisi değil iki erkek kardeşi de benzer deneyimleri yaşıyor ve aynı varlıklar tarafından ziyaret ediliyorlardı.  Kaçırılmalar genelde çocuk yaşta başlıyor ve aynı aile içindeki erkekler üzerinde yoğunlaşıyor.

BEN NONT’UM – I AM NONT

Posey çocukluğundan beri devam eden kaçırılmalarda, kozmik bir varlık tarafından eğitildi. Bu varlık bir kadındı ve Posey’e neden dünya insanıyla ilgilendiklerini ve kaçıracakları insanları nasıl seçtiklerini anlatıyordu. Kendilerine Nont adını verdiklerini söyledi. Bu kadın da bir Nont’du. Kendi ırkı hakkında şunları söylüyordu:

“Evrende sadece enerjiden yaratılmış varlıklar mevcuttur. Ancak bunların bazıları hiç bir zaman fiziksel bedende yaşamamıştır. Sadece enerji boyutunda olduklarından madde aleminde asla beden almayacaklardır.  Enerjiden yaratıldıkları için enerji ile beslenirler.  Bu varlıkların farklı gurupları vardır ve beslendikleri enerji kaynağı da değişiktir.” 

“Senin karşılaştıkların ruhundan kaynaklanan psişik /medyumsal enerjin ile beslenirler. Onları efsane ve mitolojinizde melekler, ruhlar, hayaletler, UFOlar, periler ve demonlar olarak bilirsiniz.  Seni ziyaret ettikleri zaman onlara inanmanı sağlamak için her türlü fiziksel etki ve görüntüyü yaratabilirler.  Ama sadece sen onlara dikkatini yönelttiğin zaman senden beslenebilirler.  Sen  onlarla ilgilenmediğin zaman aranızdaki bağlantı kopar ve hemen enerji çekebilecekleri başka bir kaynağa yönelirler.  Eğer kolayca beslenebilecekleri birini bulurlarsa ondan mümkün olduğu kadar fazla enerji çekerler.”

“Gözlerinden yaş ya da kan akan Meryem Ana heykeli fenomenleri de Nont denen varlıkların işidir.  Bu heykellere dua  etmeye gelen inananların enerjisiyle beslenirler. Kendilerini ışık, vizyon  ve mucizeler şeklinde göstererek  beslenmeleri için gereken enerji akışını elde ederler.  Bu mucizelerin ve vizyonların gerçek olanları da vardır ama çoğu Nontar tarafından yapılır.  Aradaki farkı görmek için enerjini onlardan çekmelisin. Eğer fenomen hala devam ediyorsa gerçektir. “

Bu konuşma sırasında D.D.  kadın kendisinin de bir Nont olduğunu söyledi. Ama aynı zamanda Posey’e  çocukluğundan  beri psişik saldırılara karşı  nasıl korunması gerektiğini  öğrettiğini, UFOlar evine yaklaştığında kalkıp videoya çekmesi için uyardığını da hatırlattı. Posey dahil olmak üzere yaşayan tüm varlıkların özde bir Nont olduklarını söyledi.  Ruhun aynı zamanda bilgi , merak ve deneyimle de beslendiğini, bu nedenle insan bedeninde yeniden doğduğunu açıkladı.

Posey iyi ve kötü Nont’ların olup olmadığını sordu. Rehberi  iyi ya da kötü kavramlarının bulunmadığını sadece  var oldukları cevabını verdi.  Geçmişte bazı Nontlar insan ırkına  hizmet ve yardım etmişti. (Hazreti Süleyman’a tapınağın yapılmasında yardım eden varlıklar.)  Geçmişte  insanların yanında yardımcı ruhlar olarak görev  almışlardı.  Ama daha sonra bazı farklı inanç sistemlerine zarar vermek amacıyla insanlar tarafından kötüye de kullanıldılar.  Ve giderek demon ve iblisler ile bağlantı kurulunca insan ırkı bu bilgiyi kaybetti.

Nont’lar bir zamanlar terbiye edilmiş ama sonra yine başıboş bırakılmış  vahşi hayvanlar gibiler.  Doğada bazen vahşi hayvanlar insan çocuklarını kendi yavruları gibi alır, besler  ve büyütür.  Ama vahşi hayvanlar insanları öldürebilir de.

Bugün Nontlar ve insanlar arasındaki ilişki böyledir. Nontlar ihtiyaç duydukları bir insan ile çocukluğundan itibaren iletişim kurup onu eğitebilirler.  D.D. Varlık, Posey küçük bir çocukken Nont’lardan korunmak için tuz kullanması gerektiğini de öğretmişti.

Bugünün dünyasında, fizik ortamda, psikiyatri kliniklerinde, yaşlılar yurtlarında, sokaklarda unutulmuş, sevgisiz  kalmış, başıboş dolaşan ruhlar vardır.  Onlar da ihtiyaç duydukları enerjiyi alabilmek ve beslenebilmek için insanlara yaklaşırlar. Obsesyon vakaları, tekinsiz, hayaletli  evler, medyum kanalları ve duyular ötesi algı gibi fenomenlerin kaynağı budur.

Bu noktada Posey bir soru sordu ve :”O halde ruh için enerjiyle beslenen vampir bir yaratık demek mümkün müdür?” dedi. Cevap hayat enerjisinin yine hayat enerjisiyle besleniyor olduğuydu.

FARAH YURDÖZÜ. (Posey Gilbert ile yaptığım söyleşi onun izni ile yayınlanmıştır.)