2021 TAROT BİLGELİĞİ ATÖLYE ÇALIŞMASI BAŞLIYOR

FARAH YURDÖZÜ İLE TAROT BİLGELİĞİ HAKKINDA

2021 TAROT BİLGELİĞİ Atölye Çalışmalarımız 1.Kur Mayor Arkana (Temel Seviye) ve 2.Kur Minor Arkana (İleri Seviye) olarak Ocak ayında başlıyor. Tarot tarihsel kökeni Harran’lı Sabiiler’e kadar uzanan bir içsel bilgelik öğretisi. İçinde astroloji, numeroloji, harf ilmi, kozmoloji ve en önemlisi de Simya bilgilerini barındıran çok kapsamlı bir öğreti. Bilgi kartlar üzerindeki sembol, kişi, sayı, renk ve şifrelerle anlatılmış. Tarot üstadları elbette ki evrensel bilginin insana aktarılmasında en kolay yöntem olan resimlerle ifadeyi seçmişler. Tıpkı on binlerce yıl önce kaya duvarlarına çizilen piktograflar ve daha sonra Mısır’da gördüğümüz Hiyeroglif yazısı gibi her şekil, her renk bir mesaj içeriyor.

TAROT FAL MIDIR?

Hayır Tarot fal değildir. Çünkü fala indirgenemeyecek kadar ayrıntılı içsel bir öğretidir. Tarot en geniş anlamıyla bir evren haritası, en kişisel anlamıyla da size içsel danışmanlık yapan bir öğretmendir. Kartlardaki kişi, sembol ve işaretler insan ruhunun bedene girdiği andan itibaren dünyada yaşayacağı ve var olan her türlü deneyimi anlatır. Geçmişte ve bugün yaşadıklarınız kartlarda ortaya çıkar.

Tarot destesinde toplam 78 kart vardır. 22 kart Arkana Mayor (Büyük Sır) ve 56 Kart Arkana Minor (KüçükSır) olarak tasarlanmıştır. Ve bu da Harran’lı Sabiiler’in Alma Rişaia Rabba” (Büyük ilk Âlem) “Alma Rişaia Zuta” (Küçük ilk Âlem) kitaplarından türemiştir.

GEORGE GURDIJEFF VE P.D.OUSPENSKY TAROT BİLGELİĞİNİ TEMEL ALDILAR

Türkiye’de ruhsal öğretiler 1930’lu yıllardan itibaren Gurdijeff ve Ouspenksy ekolünü izledi. Bu iki ruhsal öğretmen önce ana vatanları olan Gürcistan ve Rusya’da, sonrada Avrupa ve Amerika’da metafizik ve ezoterizmin çok büyük kitlelere ulaşmasını sağladılar, hem de sosyal medya olmadan,  sadece kitapları ve dersleri ile.

Her iki üstad Tarot bilgeliğini kendi öğretileri içinde merkeze oturttu. Gurdijeff 4.Yol Öğretisi çalışmalarında Tarot kartlarını kullanır. Ve Ouspensky’nin yazdığı “Tarot Kartlarının Anlamları” isimli kitap konunun evrensel ve bireysel yönünü vurgular. Ülkemizde çok sayıda eseri Türkçeye çevrilen bu yazarlar New Age akımından uzakta, gerçek ruhsallık ve insan olma öğretisinin temelini kurdular.

FARAH YURDÖZÜ İLE TAROT BİLGELİĞİ DERSLERİ

Farah Yurdözü ile online Tarot dersleri haftada 2 saat olmak üzere 2 kur Mayor Arkana (1.Kur 8 hafta) ve Minor Arkana (2.Kur 8 hafta) olarak düzenlendi. Derslerde temel Tarot anlayışı,  Tarot tarihçesi, farklı ekoller, kartların anlamları, kartların tanınması, Tarot açılımları, okuma ve yorum konuları öğrenilecek.

Farah Yurdözü ile Tarot Bilgeliği Atölye Çalışmaları aynı zamanda tarih, metafizik, spiritüel bilgiler, ezoterik öğretiler ve astro arkeolojiyi de barındırıyor. Tarot tarihçesi içinde antik uygarlıklara göz attığımızda onlardan bugüne gelen ezoterik bilgiler olmadan bu ders düşünülemez.

Tarot hem kendiniz hem de başkaları için danışabileceğiniz bir yöntem. Tarot yorumları kişinin içsel sorularına olduğu kadar dünyasal kararlarına da ışık tutma gücüne sahip.

FARAH YURDÖZÜ