FARAH YURDÖZÜ Yorumluyor; İki Arkadaş ve Kaçırılma Deneyimleri