GİZEMLİ KUTU VE UFO GÖZLEM NOTLARI

Yaklaşık on yıl önce Amerika’lı bir koleksiyoncu hiç beklemediği bir yerde asla hayal edemeyeceği eski bir eşya buldu. Çöpe atılmış,  eski, yıpranmış ve kirli tahta bir kutu. Normal bir evrak çantası boyutlarında, kilitli ve artık kimsenin kullanmadığı türden bir eşya.

İçini açtığında 1930’lu yıllarla 1980’lere kadar uzanan bir döneme ait yazılar, mektuplar, çizimler, gazete, dergi sayfaları ve posterler buldu.

Resimlerin çoğu UFO gözlemleri, Dünya Dışı ziyaretçiler ve onlara ait mekanik, teknik cihazlar hakkındaydı. Bütün bunların sahibi kimdi bilinmiyor. Ama belli ki UFO gözlemleri yapmış ve yaşadıklarından çok etkilenmişti.

Ayrıca Kutsal Kitapta Peygamber Ezekiel’in tanık olduğu ve pek çok UFO kitabında ayrıntılı anlatılan olağanüstü göksel  deneyimi de yer alıyordu. Peygamber Ezekiel, insan, boğa, kartal ve aslan olmak üzere 4 ayrı yüzü olan ve iç içe geçmiş dairelerden oluşan bir cihaz görmüştü. Aslında anlattıkları hem dinler tarihinde hem de ezoterik öğretilerde adı geçen 4 kutsal hayvan, ve 4 takım yıldızdı.

İnsan ya da Melek Kova takımyıldızını, Kartal Akrep takım yıldınızı, Boğa ve  Aslan da yine kendi takımyıldızlarını gösteriyordu. Bu simgeler Nemrut Dağı tepesinde bulunan sunakta da yer alıyor.

Ezekiel’in yaşadıkları Kutsal Kitap’ta şöyle anlatılır:

“Baktığımda gördüm ki kuzeyden gelen şiddetli bir rüzgar vardı, kocaman bir bulut ve onu çevreleyen bir ateş, ateşin kenarlarında da bir parlaklık vardı. Tam ortasından insana benzer dört canlı varlık çıktı. Ve görünüşleri şöyle idi: Onlarda insana benzerlik vardı. Ve her birinin dört yüzü vardı, ve her birinin dört kanadı vardı. Ayakları düzdü; tabanları bir buzağının tabanları gibiydi ve cilalı tunç gibi parıldamaktaydılar.

Bu canlı yaratıkların görünüşü tıpkı meşaleler gibi yanan kömür ateşlerine benziyordu: canlı yaratıkların üstünde bir aşağı bir yukarı gidiyordu, ateş parlaktı ve şimşekler saçıyordu.

Canlı yaratıklara baktığımda hemen yanlarında, yerin üstünde tam dört yüzü olan bir tekerlek gördüm. Tekerleklerin ve yapılarının görünüşü zümrüt rengindeydi; ve dördü de birbirinin aynıydı; tıpkı tekerlek içinde tekerleğe benziyorlardı. İlerlediklerinde dört bir yana birden gidiyorlardı. Dönmeyerek yürüyorlardı. Tekerleklerin çemberleri o kadar yüksekti ki korkunç görünüyorlardı; ve dört çember de çepeçevre gözlerle kaplıydı. Canlı yaratıklar ilerlediklerinde tekerlekler de onlarla birlikte gidiyordu; canlı yaratıklar yerden yükseldiklerinde tekerlekler de yükseliyordu. ”

Yeniden gizemli tahta kutuya dönecek olursak, notların sahibi tanrı, kozmik varlıklar, Ezekiel’in deneyimi ve evren arasında bir bağlantı kurmuş, bu konuda sayfalarca yazmıştı. Çizdiği resimler ise yaşadığı deneyimin hala etkisi altında olduğunu gösteriyordu.

FARAH YURDÖZÜ