MERLİN SİHİRLERİN EFENDİSİ

Merlin (Galce: Myrddin) , Kral Arthur efsanesinde yer alan büyücüdür. Karakterin bilinen tasviri ilk olarak Monmouthlu Geoffrey’nin tarihi ve efsanevi figürlerin karışımını esas alarak yazdığı Historia Regum Britanniae (“Britanya Krallarının Tarihi”) adlı eserinde ortaya çıkmıştır. Geoffrey, Kral Arthur ile hiçbir bağlantısı olmayan Myrddin Wyllt (Merlinus Caledonensis) adlı bir kahin veya deli hakkında varolan hikâyelerle, Romano-Britanyalı savaş adamı Ambrosius Aurelianus’un hikâyelerini birleştirerek Merlin Ambrosius adını verdiği bir figür oluşturdu. Merlin’in asıl görevi Arthur’u korumaktır.

İlgili resim

Geoffrey’nin betimlediği karakter kısa sürede popüler oldu. Sonradan gelen yazarlar karakteri geliştirerek büyücünün daha bütünleşmiş bir görüntüsünü ürettiler. Merlin’in geleneksel yaşam öyküsü, onun ölümlü bir anneden doğduğunu ve doğaüstü güçlerinin kaynağı olan bir incubus (cin)  tarafından peydahlandığını yansıtır. Merlin olgunlaştığında ermiş bir bilgin olur; büyü ve entrika sayesinde Arthur’un doğumunu tertipler. Arthur kral olunca yanında danışmanı olarak yerini alır, fakat sonra Gölün Hanımı tarafından büyülenip hapsedilir.

İlgili resim

Başka bir efsane Merlin’in yüce bir druid olduğu yönündedir. Antik druid öğretilerini aldığı eğitimler sayesinde kendinde birleştiren Merlin kendine yaraşır bir öğrenci bulmak adına Arthur’un karşısına çıkar. Bu hikâyelerde Merlin’in, Bilge Süleyman isimli bir kuzgunu olduğu görülmektedir. Arthur’a da druid ilimlerini öğretmeye ve zaman zaman birlikte yolculuklara götürmeye başlar. Merlin kendi kardeşi Morlyn’i  yaptığı kötülüklere bir son vermek amacıyla öldürür. Morlyn’i öldürmek amacıyla kuracağı tuzakta Arthur’un ve Morfyn’in yardımını alır. Bundan sonra Druid Merlyn, Arthur’u kendi çırağı olarak tamamiyle kabul eder ve böyle anılmasını sağlar. Arthur’un kraliyet soyundan olduğunu ve kral olması gerektiğini ise sonradan açıklar. Akabinde ilk defa bir druid tahta çıkar. Arthur’un tahtta oturduğu dönem druidlerin altın çağından sonra yaşadıkları en güzel dönem olarak adlandırılır.

Kaynak: Mynet.com