ANADOLU TARİHİNDE DEVLER

Anadolu’nun pek çok bölgesinde dev insanların yaşamış olduğuna dair söylentiler ve bazı bulgular var. Dev boyutlardaki mezarlar ve içinde bulunan devasa iskelet kalıntıları iddiaları güçlendiriyor mu?
Eski Ahit/Tekvin: 6/4 «Allah oğulları insan kızlarına vardıkları, ve bu kızlar onlara çocuk doğurdukları zaman, o
günlerde, hem de ondan sonra, yeryüzünde Nefilim Devler]vardı; bunlar eski zamandan zorbalar, şöhretli adamlardı.»
Meksika, Pedro de Los Rios’daki El Yazması Metin’den «Dünyanın yaratılmasından 4008 yıl sonra meydana gelen Tufan’dan önce, Anahuac ülkesinde, Dev bir ırk olan Tzocuillixeco yaşıyordu; bunlardan birinin adı Xelua idi…»
Dzyan Kitabı, Bölüm: 2, Kıta-XI «Onlar [Atlantisliler], bedenlerinin cesametinde olan, dokuz ’yati’ [? 8 metre] yüksekliğinde, devasa heykeller inşa ettiler.» (9S)
 
Related image
Görüldüğü üzre birçok kadim kaynakta sözü edilen dev insanların, Anadolu’da da yaşamış olabileceklerini gösteren birçok kanıt mevcuttur. Bunların en ilgincine kuşkusuz, 7 Temmuz 1937 tarihli Cumhuriyet gazetesinde çıkan. Bahri Turgud Okaygün’ün hazırladığı Büyük Memleket Röportajının 15’nci bölümü olan ’Şarkî Anadolu’da Köyler ve Köylüler’ başlıklı yazıda rastlıyoruz:
«Mardindeki Haşan Keyif tarihî surlarının kapıları geceleri hâlâ bir buçuk metre uzunluğunda muazzam bir anahtarla kitlenir. Bütün şehir harabeleri ve ekseriyetle sarayların, muhteşem bina ve abidelerin üst kısmı
yıkılmış, ikinci kat ve alt taraf sağlamdır. Bir köylü izinsiz bir ev yaptırmak istemiş, beş on kazma darbesinden sonra bir kubbeye rastlamış ve delerek içeri girmiş. Burada, temin edildiğine göre, bir soba iriliğinde büyük bir insan kafasına rast gelinmiş. İskelet mübalağalı bir büyüklükte ve ısrarla iddia edildiğine bakılırsa boyu üç metreyi geçiyormuş. Köylü bir hayaletle karşılaşınca kahramanlık yapayım diye o bulunmaz kafayı kazma ile kırmaya başlamış, sonra farkına varılmış, parçalar, toplattırılarak bacak kemikleriyle  beraber Maarif Vekâletine  gönderilmiştir.
Tarihsel kayıtlarda  bir eşine daha tesadüf edilmeyen bu devâsâ insan iskeletinin araştırılması Ankara’daki arkadaşlara aittir. Bu köylünün kazısında bir hayli de kıymetli eşya bulunmuştur. Yer müsait olsaydı size bu hususta bazı acıklı misaller verebilirdim.»
 
Related image
Yıllar sonra, 15 Ekim 1969 tarihli gazetelerde, gene dev insanların mevcudiyetini imâ eden belirtilerin bulunduğuna ilişkin bir haber daha çıkmıştı:
«Salihli’de, bir yanardağın eteğinde, I.Ö. 2000 yılında yaşamış insanların ayak izleri bulundu. Salihli, Demirköprü Barajının yakınında bulunan Nebiler köyünün yanındaki sönmüş yanardağda, Î.Ö. 2000 yılında yaşamış
insanların ayak izleri bulunmuştur. 49 numara ayakkabı büyüklüğünde olan izleri taşıyan kalıplar derhal tetkik edilmek üzere Ankara’ya sevk edilmiştir.»
Dev ayak izlerine ait bir diğer haber de, 18 Temmuz 1969 günkü gazetelerde yayımlandı: «Kelkit’te eski insanlara ait
50-60 santimetre uzunluğunda ayak izleri bulundu. Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Gümüşözü köyü yakınlarındaki dağlık bir alanda eski çağlara ait olduğu sanılan insanların ayak izlerine rastlanmıştır. Yetkililer, yapılan ilk belirlemelerde Gümüşözü köyü civarındaki kayalarda 50-60 cm. boyunda insan ayağı izine rastlandığım belirterek, kesin sonucun  bölgeye gönderilecek teknik heyetin incelemesinden sonra anlaşılacağını bildirmişlerdir.»
Image result for giant skeletons
Bunlardan başka, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde dev mezarlar bulunmaktadır. İstanbul, Beykoz’da, Yalıkövü Mescidi
köşesinden ve Gazi Yunus Sokağından gidilen Gazi Yunus Mezarlığında, yaklaşık 8,5 metre boyunda, 3 metre eninde ve baş kısmı 2 metre yüksekliğinde olan bir sanduka bulunmaktadır. Üstü toprakla doldurulmuş olan sandukanın ortasında üç büyük çam ağacı, taflan ve defne ağaçlan vardır. Çorum’un Hıdırlı semtinde ise, Yusuf Bahrî Türbesinin yanında, son derece güçlü ve iri yapılı bir şahıs olduğu söylenen Çelebi Gazi’nin yattığı -bir mezar vardır: 1,5 metre genişliğinde, baş tarafı 2,5 metre yüksekliğinde olan bu mezarın boyu, 10 metreyi bulmaktadır!
Heredot Tarihi’nde de, komşu ülkelerden Yunanistan’daki Mora Yarımadasında vaktiyle 3,5 m. uzunluğunda dev bir mezarın bulunduğu ve açıldığında, içinden, tabut kadar büyük bir cesedin çıktığı yazılıdır. Anadolu’da, geçmiş devirlerde yaşamış olduğuna inanılan dev insanlarla ilgili tradisyonlar oldukça yaygındır. Naîmâ Tarihi’nde, Bergama Kalesini yaptıran Nemrud Cebbar’m bir dev olduğu ve kalenin tepesinden eğilmek suretiyle Bergama
Çayından su içtiği yazılıdır. Kütahya Kalesini de, ‘boyları minare gibi olan’ devlerin yaptığı söylenmektedir. Kütahya ile Yoncalı’daki Nemrud Kayaları arasında dizilen bu devlerin, söktükleri devasa kaya parçalarını birbirlerine aktarmak suretiyle Kütahya Kalesini inşa etmeye başladıklarına, fakat devlerin başkanının üçyiiz yaşındaki oğlunun ölmesi üzerine bu inşaatı yarım bıraktıklarına inanılır. Ayrıca, Konya’da yer alan Suğla Gölünün bağlı olduğu yeraltı akıntılarının, bir zamanlar bir dev tarafından tıkandığı, ve böylece, devin düşmanlarına
ait toprakları da suların bastığı anlatılmaktadır.
Kaynak: Türkiye Gizemleri / Haluk E.Sarıkaya.