DAN BURISH VE UZAYLI ZİYARETÇİ JROD

UFOlar hakkında son yetmiş yılda farklı kaynaklardan gelen bilgilere sahibiz. Bazı çevreler onlarla çoktan iletişime geçildiği görüşünde. Zaman zaman bilim adamları ortaya çıkıyor ve gizli projelerde görev aldıklarını, bu sürede uzaysal varlıklarla yüzyüze gelip hatta onlarla birlikte çalıştıklarını söylüyorlar. İddialarını kanıtlamak için bazı belgeler, fotoğraflar gösteriyorlar. Ve hemen ardından bu kişileri susturmak, yalanlamak isteyenler harekete geçiyor. Öne sürülen belgelerin gerçek olmadığı, söz konusu bilim adamının sahte isimler ve ünvanlar kullandığı söylentisi yayılıyor.

Image result for dan burisch

Hükümetleri yöneten ve dünyanın kaderine yön veren gizli örgütlerin UFO gerçeğiyle çok yakından ilgilendiği olasılığı da var. Ve nedense bu örgütler UFO gerçeğinin herkes tarafından bilinmesini istemiyorlar. Konuşmak, gerçeği göstermek isteyenler ortaya çıktığında bir şekilde susturuluyor.

Dan Burish de iddiaları yüzünden epey eleştirilen ve zor durumda kalan bir şahıs. Bu isim UFO çevrelerinde ilk defa 2004 yılında duyulmaya başlandı. Dan kendisini bir bilim adamı ve mikrobiyolog olarak tanıttı. Ama onun kısa sürede ünlü biri haline gelmesi mesleği ya da bilimsel konulardaki yeteneğinden değildi. Uzun yıllar 51.Bölgedeki yeraltı askeri üstlerinde çalıştığını iddia ediyordu. Anlattıklarına bakılırsa gizli bir hükümet görevi üstlenmiş ve Acquarius Projesi sırasında Jrod adlı uzaylı varlıkla tanışmıştı. Jrod Amerikan hükümeti ile uzaylılar arasındaki değişim programı nedeniyle dünyada bulunuyordu. Dan Burish’in görevi ise bu Dünya Dışı varlığı öncelikle biyolojik yönden incelemekti. Ona göre Jrod insan türünün gelecekten gelen bir örneğiydi. Biz dünya insanlarından farklı değildi. Gelecekten gelen çok uzak kuşaklara ait torunumuzdu. Görüntü olarak tabii ki bugünün dünyalısından çok farklıydı. Aşağı yukarı artık iyice ezberlediğimiz Gri uzaylı tipine benziyordu. Klasik büyükçe baş, siyah kocaman gözler vs… bu şekle girmesinin, daha doğrusu girmemizin nedeni, biyolojik mutasyondu. Yüzyıllar sonrasında gen yapısı bozulan, hasar gören insan türü yadırganan bir fiziksel yapıya sahip olmuştu. Ama diğer yanda mantıksal ve bilimsel açıdan son derece evrimleşmiş ve uzay yolculuğu yapabilecek taşıt araçlarını üreten zeki bir ırk olmayı da başarmıştı, yani başardık ama gelecekte. Dan Burish bu sonuca vararak uzaysal ırkların bizden ayrı bir tür olmadığını ve genel anlamda UFOların da sadece bir kaç yüzyıl sonradan gelen ve yine bize ait uzay araçları olduğu fikrini destekliyordu.

Image result for dan burisch jrod
Uzaylıların gelecekten gelen dünyalılar olduğu fikri yeni değil. 1950’li yıllardan beri bu teori üzerinde duruluyor. Kişisel olarak ben pek inandırıcı bulmuyorum. Ama her zamanki gibi farklı görüş açılarına yer vermek ve dinlemenin de gerekli olduğu inancındayım. Onbinlerce yıl öncesinde dünyayı ziyaret eden uzaylılardan ve bıraktıkları eserlerden de söz ediyoruz. Çok eski bir geçmişe ait olan bu izler gelecekten geriye dönen torunlar fikrine biraz ters düşüyor. Aslında uzaylıların geçmişten, gelecekten ya da şimdiki zamandan ziyaretçiler olması o kadar önemli değil. Önemli olan dünyal ve uzaylı ırklar arasındaki temas ve boyutları.

Burish’e göre Jrod son derece bilimsel, matematiksel ve mantıklı bir zihin yapısına sahipti. Onu “Homo Sapiens Sapiens” olarak tanımlamak mümkündü. Burish bu sonuca Jrod adlı uzaylıyla aynı mekanda çalışarak ve onun üzerinde deneyler yaparak ulaştı. Jrod bir anlamda laboratuar deneğiydi. Bilim adamı ve denek arasında bir dostluk kuruldu. Burish’in çalışmaları insan ve uzaylı varlık geni konusunu da kapsıyordu. Aslında UFOlarla ilgili olarak yapılan çalışmalar zamanın ve hatta geleceğin kontrol edilmesi, kuartz kristallerinin iletişimde kullanılması gibi çok önemli buluşları da kapsıyordu. Dan Burish kendi adına yaptığı araştırmalarda ise ruhsal olanla maddesel olan arasındaki bağı kurmaya, ya da zaten var olan bağın gerçekliğini kanıtlamaya çalışıyordu. Anlattıklarına bakılırsa bunu başarmıştı da. Dahası Jrod’un insan ırkını tehdit eden biyolojik bir bozukluğun tedavisini bulmak amacıyla gönüllü olarak zamanda yolculuk yaparak geçmişe – yani bizim için bugüne – geldiğini ima ediyordu. Jrod bir anlamda kendi isteğiyle deney kobayı olmuştu.

Image result for dan burisch jrod
Dan, Jrod ile tanışana kadar kibirli bir bir adamı olduğunu kabul ediyor. Oysa yüzyıllar sonrasından gelen Jrod onun evrene, tanrıya ve insanın birliğine olan inancını güçlendirmiş. Dünya ırkıyla uzayda var olan olası tüm diğer ırklar arasında fark yoktur diyor. Tabii ki bu bilim adamının kişisel görüşü. Dan Burish açılan yıldız geçitleri yani Stargate sayesinde geleceğin hologramını da gördüğünü ifade ediyor.

Ancak bazı diğer araştırmacılar gibi o da farklı gelecek seçenekleri olduğu görüşünde. Yani bizi bekleyen birden fazla gelecek olasılığı var. Bu da zaman yolculuğu ve zamanın kontrol edilmesi gibi teorilerle açıklanıyor.

FARAH YURDÖZÜ