GIORGIO BONGIOVANNI , UFOLAR ve STIGMATA

Spiritüel inancın fizik bedende izler bırakması fenomenine en çarpıcı örneklerden biri de Giorgio Bongiovanni’nin yaşamı boyunca devam eden deneyimleri. Giorgio 1963 yılında Sicilya, İtalya’da doğdu. 13 yaşından itibaren özellikle mistik UFOloji konusuna ilgi duymaya başladı. Dünyanın güneş sistemi ve evrende zeki yaşam barındıran tek gezegen olmadığını söylüyordu. Sadece UFO değil, Yeni Teoloji, Hristiyanlık, Evrensel Ruhsal Bütünlük, Ruhsal Şifa ve rehber varlıklar da onun alanına girmişti. Bir çok defa yakın UFO gözlemleri ve kozmik ziyaretçilerle deneyimleri oldu. Giorgio Bongiovanni tüm bu spiritüel-kozmik ziyaretlerin dinsel öğretilerle bağlantılı olduğunu ileri sürüyordu. Ona göre UFOların ve Dünya Dışı varlıkların kaynağı da dinlerdi. Katolik inancına mensup bir Hristiyan olan Giorgio aynı zamanda İsa Peygamber ve annesi Bakire Meryem ile ilgili kaynaklardan da ruhsal bir öğreti alıyordu. Dünyada nadir de olsa rastlanan, ve Katolik dinine çok bağlı ve bu inanca kendini teslim etmiş kişilerde görülen Stigmata fenomenini yaşamaya başladı. Stigmata batı dillerinde “yara izi” anlamına gelir. Ve Hazreti İsa’ya büyük bir sevgiyle bağlı olan kişilerin bedeninde çarmıha gerilerek öldürülen İsa’nın elleri, ayakları ve vücudunun diğer yerlerindeki yaraların benzerleri çıkar. Giorgio’nun vücudunda da bu yaralar çıkmaya başladı. Avuç içleri, ayakları, alnı ve vücudunda tıpkı İsa Peygamber’inkine benzeyen kanayan yaralar beliriyordu. Doktorlar çaresiz kalmıştı ve yaralar iyileşmiyordu. Son derece acı veren ve Giorgino’nun yaşantısını zorlaştıran Stigmata fenomeni onun ruhsal dünya ile olan bağını ve aynı zamanda teslimiyetini de gösteriyordu. Yaralar bir süre sonra kendiliğinden iyileşiyor, ama yerine yenileri çıkıyordu. Sanki Giorgio spiritüel dünyanın varlığını kendini bedeninde kanıtlıyordu. Avrupa ve dünya UFOlojisinde çok önemli bir yeri olan Giorgio Bongiovanni bugün hala pek çok ülkeyi ziyaret ediyor ve kozmik mesajları insanlarla paylaşmaya devam ediyor. Ona göre UFOlar ve Dünya Dışı varlıkların tek amacı insanlığı barış dolu bir geleceğe hazırlamak. FARAH YURDÖZÜ