KIEV KOZMONOTU VE SOVYETLERDE UFO ARAŞTIRMALARI

SOVYET VE NAZİ UFO ARAŞTIRMALARI Pravda gazetesinin 19 Kasım 2002 tarihi sayısında Joseph Stalin’in UFO konusuna olan merakı hakkında bir yazı yayınlandı. Eski Sovyetler Birliği lideri Bu konuda hem sivil hem de askeri araştırmalar yaptırmıştı. Gürcü asıllı Sovyet mareşal, devlet adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri olan Stalin,  Lenin’in ölümünden sonra Komünist Parti Genel Sekreteri olarak nüfuzunu artırdı ve 1927 yılında Sovyetler Birliği’nin lideri konumuna geldi. Stalin tarafından yürütülen araştırmalarda arkeolojik kazılar sırasında Kiev’de Dünya Dışı bir uygarlıktan olduğu düşünülen bir eser bulundu. MÖ 4000 yılına ait olduğu saptanan heykel uzay kıyafeti giymiş bir insanımsıya benziyordu. Üzerinde bir uzay başlığı ve kozmonotlara benzeyen giysisi vardı. Bugün pek çok UFO kitabında bu resme ratlamak öümkün. 1990’lı yılların sonuna kadar Sovyetler’de 7 sivil ve 10 askeri birim UFO’ları araştırıyordu.  
MÖ.4000
Daha sonra 1948 yılında Kiev’de yapılan arkeolojik kazılarda bir uzay aracına ait olduğu sanılan parçalar bulundu. Sovyetler cismi önce parçalara ayırdılar, sonra da kamyonlara yüklediler. Bir dil uzmanı çağrıldı, cismin içindeki dil çevrildi ve Sanskritçe olduğu anlaşıldı.
Joseph Stalin (1922-1953)
2000’li yıllara gelindiğinde Rus araştırmacıları bir zamanlar Rusya’ya bağlı olan şimdiyse bağımsız bir cumhuriyetle yönetilen Adige bölgesinde gizemli bir keşif, daha doğrusu iki keşif yaptılar. Adige dağlarında yer alan tarih öncesi dolmenlerde içinde belgeler olan bir kutu ve insana benzemeyen iki kuru kafa bulundu.
Adige Cumhuriyeti bayrağı
Kafatasları insana ait olamayacak kadar büyüktü. Bölgede yaşayan hayvanlara da benzemiyorlardı. Araştırmacılar kafataslarının Dünya Dışı ziyaretçiler ya da boyutlar arası varlıklara ait olabileceği yorumunu yaptılar. , Kafatasları ve kutu tarih öncesi bir dolmende bulundu. Kutunun üzerindeki damga Nazi Almanya’sında 1 Temmuz 1935’de ‎Heinrich Himmler tarafından kurulan AHNENERBE enstitüsüne aitti. Kutudan bir de yüzük çıkmıştı ve Hitler’in portresi vardı. Ahnenerbe Enistitüsü’nün kuruluşunun amacı Aryan ırkın arkeolojik ve kültürel geçmişini ortaya çıkartmaktı.
Ahnenerbe Enistitüsü sembolü
İkinci Dünya Savaşı öncesinde Nazi bilim adamları Rusya’ya ve Tibet’e giderek bazı genetik ve antropolojik araştırmalar yaptılar. Dünya Dışı ziyaretçilerin Tibet ile bağlantısı olduğuna inanıyorlardı. Hatta bölgede gizlenmiş UFOların da olduğunu düşünüyorlardı.
NAZİ Bilim İnsanları ve Tibet’li Rahipler
Bazı yorumlara göre Nazi’ler Rusya dağlarında paralel boyuta açılan bir geçit bulmuştu. Yine bazı iddialara göre majisyen Naziler ayinsel törenler sayesinde diğer boyuttan varlıkların ya da demonların gelmesini sağladılar, ve kafatasları da demonlara aitti. FARAH YURDÖZÜ