KUTSAL BAKİREDEN DOĞAN TANRILAR

Dünya tarihi ve mitolojisinde Kutsal Bakireden doğan tanrısal oğul motifi pek çok çağda ve coğrafyada tekrarlanıyor. Birbirinin hemen hemen aynı olan öykülerde tanrı tarafından seçilmiş bir anne, onun kutsal ruhtan lekesiz hamile kalması ve 25 Aralık tarihinde doğan erkek çocuğun kurtarıcı, yarı-tanrı olduğu inancı var. Üstelik bu kahramanların misyonları,  dünyaya geliş biçimleri, ve ölümleri de birbirine çok benziyor. Şimdi kimler bakire anneden doğmuş ve neler yapmış görelim;

ATTİS: Frigya’lı Attis (M.Ö 1200) 25 Aralık’ta Bakire Nana’dan meydana geldi, çarmıha gerildi, gömüldü ve 3 gün sonra dirildi.

KRİSHNA: Hindistan’ın Krişna’sı (M.Ö 900) Bakire Devaki’den , doğumunu müjdeleyen bir yıldızla birlikte dünyaya geldi. Havarilerine mucizeler gösterdi, ölümünden sonra tekrar dirildi.

MİTHRA: Persli Mithra (M.Ö 1200) 25 Aralık’ta bir bakireden doğdu. 12 havarisi vardı ve onlara mucizeler gösterdi. Ölümünden 3 gün sonra gömülü kaldı ve dirildi. “Gerçek” ve “Işık” gibi bir çok isimle anıldı. İlginçtir ki Mithra’nın kutsal günü pazardı.

DİONYSUS: Yunanistan’ın Dionysus’u (M.Ö 500) 25 Aralık’ta bir bakireden dünyaya geldi. Gezgin bir öğretmendi, suyu şaraba dönüştürmek gibi mucizeler gösterdi. “Kralların Kralı”, “Tanrının Sevgili Oğlu”, “Alfa ve Omega” gibi birçok isimle anıldı. Ölümünden sonra yeniden dirildi.

HORUS; 25 Aralık’ta bakire İsis tarafından dünyaya geldi. Doğumu doğudaki bir yıldızla birlikte meydana gelmiştir. 3 kral yıldızı takip ederek Horus’u bulmuş ve bu yeni doğmuş kurtarıcıyı süslemişlerdir. 12 yaşına geldiğinde, cömert bir çocuk öğretmendi. 30 yaşına geldiğinde ise Anup tarafından vaftiz edildi. Ve görevine başladı. Horusun birlikte yolculuk ettiği 12 havarisi vardı. Hastaları iyileştirmek ve su üstünde yürümek gibi mucizeler gösterdi.“Gerçek”, “Işık”, “Tanrı’nın Oğlu”, “Güzel Çoban”, “Tanrı’nın Koyunu” gibi isimleri vardı.. Typhan tarafından ihanete uğradıktan sonra çarmıha gerildi. 3 gün boyunca gömüldü. Ve sonra yeniden dirildi

İSA: İsa 25 Aralık’ta Bakire Meryem’den dünyaya geldi. Doğumu gökyüzünde bir yıldızla müjdelendi. Üç sihirbaz kral bu yıldızı izleyerek İsa’yı buldular ona ve annesi Meryem’e armağanlar verdiler. 12 yaşında geldiğinde çocuk öğretmendi. 30 yaşında Yuhanna tarafından vaftiz edildi ve görevine başladı. İsa’nın birlikte yolculuk yaptığı 12 havarisi vardı, onlara ruhsal şifa, suda yürümek, ölüleri diriltmek gibi mucizeler gösterdi. “Kralların Kralı”, “Tanrının Oğlu”, “Dünyanın Işığı”, “Alfa ve Omega”, “Tanrının Kuzusu” gibi isimlerle anıldı. Yehuda tarafından ihanete uğradı, yakalanıp çarmıha gerildi, öldü. Üç gün sonra dirildi ve cennete yükseldi.

FARAH YURDÖZÜ