SİRİUS CELSELERİ 4 – ÜSTAD ERGÜN ARIKDAL KANALI

Çeşitli planetlerde mevcut olan insanların asıl görevi, işte bu kozmik insanı, meydana getirmek için, kozmik insanın tam manasıyla ortaya çıkabilmesi için, gerekli olan bilgi tohumunun kendi dönemindeki izlerini geliştirmektir.

CELSE 9 5. 8 .1982

PLAN:SİRİÜS MİSYONU

MEDYOM:ERGÜN ARIKDAL

HAZIR BULUNANLAR:MEHMET SANCAR,GÜVEM ERER,AHMET HIZVEREN.

P:Evet.

M.S:Bilgi tanecikleri ile bilgi tohumları aynı anlamda mı kullanılmıştır.?

P: Hemen,hemen aynı gibidir, fakat bir incelik vardır.Bilgi tohumu,bundan anlayacağınız anlam;geçici olmayan,yani sürekli ,kalıcı ve evrensel mahiyette her türlü şuur sahasına yol açabilecek nitelikte bir bilgi hamulesi ve bilgi yükünü ifade eder.

COSMİC HUMAN ile ilgili görsel sonucu

Bilgi tohumunun başlıca özelliği, şuur sahalarının kapasitesine uygun olarak yeşermekte olan bilgi tanecikleri ile beslemesidir. İsanın sizlere ifade etmiş olduğu meseledeki tohum, bizim için budur.Bilgi taneciği ancak,sürekli ve evrensel değildir.Tanecik bilgi ihtiva eden bir enerji dalgası gibidir.Nasıl ışığın taneciği foton ise;müştereken bilgi de bir enerji dalgası,bir tanecik şeklinde hareket eder.

Bunlar menşelerine göre, yani kendisini yaratanlara göre, değişik tanecikler şeklinde ifade edilebilir. Ömürlü olabildikleri gibi geçicide olabilirler. Sizler, örnek verirsek, belli bir tecrübeden, belli bir izlenimden sonra kendi şuur alanınızda, meydana getirdiğiniz faaliyet sonucunda, bir takım enerjetik yayınlar yaparsınız. Yaptığınız bu yayınlar, çeşitli muhtevaları barındırmakla beraber, bunlar içerisinde bilgi tanecikleri de vardır.

COSMİC HUMAN ile ilgili görsel sonucu

Daha kaba, daha net bir örnek vereyim:

Siz insanların, bütün hücrelerinin tek birleştikleri plan, kendi planıdır. kanınız, vücudunuzun her noktasında mevcuttur.Fakat kanınızın içerisindeki her yerde aynı değildir. Bir kan borusunun içerisinde, kanın taşımakta olduğu çeşitli maddeler vardır.İşte bunun gibi sizin enerjik yayınınızın içerisinde de çok değişik tanecikler bulunur.ve bunlardan bir tanesi çok önemlisi bilgi tanecikleridir. Bunlar kozmik bir bedenin arasında, parçalar arasında bilgi alışverişinin sağlanması için vardır. Bilgi taneciklerini, çoğu kez hepiniz alırsınız. Bütün insanlar devamlı olarak, kozmik tesirleri, kozmik ışınları nasıl alıyorsa bilgi taneciklerini de alırlar ve bunların anlama kabiliyeti olarak ortaya çıkması büyük bir hadisedir.

Çoğu, gayrişuur mehtabında, çok daha sonra ve çeşitli şekillerde tezahür etmek üzere saklı tutulabildiği gibi, bazı izler bırakarak da kaybolup gidebilirler.Ama bilgi tohumu, sizde devamlı bir gelişme ve büyüme içerisindedir. Bilgi tohumunun gelişip büyümesi, sizin almış olduğunuz bilgi taneciklerinin sizde meydana getirmiş olduğu büyük ruhsal cehitle (enerjetik cehitle) meydana gelip ortaya çıkar. Bilgi tanecikleri ile bilgi tohumunun bu şekilde gayet sıkı bir organik bağları, ilişkileri vardır.Bilgi tohumu, evrensel insanın, yani arşetipik olarak mevcut insanın (ona kozmik insanda denebilir, mükemmel insanda denebilir, arşetip insanda denebilir.) mayasında olan bir tohumdur.

COSMİC HUMAN ile ilgili görsel sonucu

Şimdi, bozulmuş kitaplarınızda, kozmik insanın yaratılışıyla, sekizinci kuşaktan adem in meydana getirilişi, birbirine giydirilmiştir. Bütün bunları doğrusunu eğrisinden ayırmak için çok beklemeyeceksiniz. (Kozmik insan) bizzat (kendisi) tarafından bilgi tohumunun geliştirilip büyütülmesi maksadıyla meydana getirilmiştir.

Yani şunu demek istiyoruz:

Kozmik insanın yaratılış sebebi, var oluşu ile beraber, bilgi tohumunun gelişip yayılması,her şeyi kaplaması içindir. Kozmik insanın görevi budur.Kozmik insan, fiilen ve objektif olarak mevcut mudur? Hayır. kozmik insan, fiilen ve objektif olarak mevcut olamaz. Fakat kozmik insanın, fiilen ve objektif mevcut olabilmesi için, bilgi tohumunun son kertesine kadar gelişmesi beklenmektedir.

Şimdi: Çeşitli planetlerde mevcut olan insanların asıl görevi, işte bu kozmik insanı, meydana getirmek için, kozmik insanın tam manasıyla ortaya çıkabilmesi için, gerekli olan bilgi tohumunun kendi dönemindeki izlerini geliştirmektir. Yani her canlının, bilhassa çevresi ile ilgili ilişkisini, şuurlu bir seviyede, şuurun üçüncü derecesindeki ve belli bir seviyesinde tutan varlıklar ki, bunlara zeki varlıklar diyorsunuz.(size göre bir deyimdir.). bu varlıkların gösterdikleri, her türlü tesire karşı gösterdikleri tavır ve tepki, devamlı olarak bilgi tohumunun genişlemesine, gerçekten kozmik insanın neşvünema bulmasına hizmet etmektedir.Bu verdiğimiz bilgiyi, iyi anlamaya çalışınız.Sadece sizin değil, sizin bağlı olduğunuz sisteminde bütün canlıları, bu sistemin payına düşmüş olan çalışmayı, ameliyeyi göstermek için, yerine getirmek için çok büyük cehit ve çaba harcamaktadır.

Kozmik insanın gelişip büyümesi, bilgi tohumunun (ona has bilgi tohumunu) gelişip büyümesine bağlıdır.Bu bilgi tohumunun gelişip büyümesinde bütün canlıların rolü vardır. Her yaşayan,bu gelişip büyümeye yardım etmekte ona kendi enerjisi ile, kendi iradesi ile, kendi zekası ile, kendi bilgi tanecikleri ile hizmet etmektedir. Sadıklar, bu konuda sizlere değişik bir açıdan, oldukça geniş bilgiler vermişlerdi. Onları da hatırlayarak, bu verdiklerimizle benzetmenizi diliyoruz.

Bilgi tanecikleri, sizler için çok daha pratik, çok daha fazla ameli değeri olan şeylerdir.Bilgi tanecikleri, sürekli olarak teşekkül edebilir. Sizin hayat içindeki tatbikatınız, yani yaşamınız, hem kendinizden dışarıya, hemde dışarıdan içeriye, devamlı bir bilgi taneciği trafiği gerektirir.

İdrakleriniz, anlayışlarınız, kavrama gücünüz, bellemeniz, tahayyül etmeniz, eşyaya ve kendinize muktedir olabilmeniz için, bilgi taneciklerinin sizde yoğunlaşmanız mecburidir.Bunun içinde, yaptığınız her işte ve harekette, her tetkikinizde, her gözleminizde, kısaca her nefes alışınız a, “ben varım, ben benim”, “ben şimdi buradayım” dediğiniz anda ve devamlı olarak bir bakıma kendinizi yokladığınız veya hatırladığınız süre içerisinde bilgi taneciklerinin sizin şuur alanınıza sürekli olarak geldiğini ve geçici olmayarak orada bir müddet ikamet ettiğini , kaldığını, kendine benzerlerle eşleştiğini ve hatta bu eşleşmenin giderek artarak, başka bilgi taneciklerini de kendine çektiğini bilmelisiniz.

Bilgi taneciğinin, bizim bu anlattıklarımızla tam bir topoğrafyasını veya psikolojisini veya fizyolojisini anlamanız imkansızdır. Bunları zaman zaman çeşitli şekillerde takviye etmek yolu ile siz bir sentezle elde edeceksiniz.

İlgili resim

Bu günden itibaren, belirli bir süre içinde, sizlerle irtibatımız olmayacak. Medyumunuza vereceğimiz bir ikazla tekrar celselere devam edeceğiz. Celseleri, sizlerin, verdiğimiz bu bilgileri ne dereceye kadar bilip bilmediğinizi kontrol ettikten sonra sürdüreceğiz.Verilmiş olan kısımlardan anlaşılanların, özet halinde, açık ve seçik olarak tesbitini istiyoruz. Bunlar, tamamen sizin samimi anlayışlarınızı yansıtmalıdır. Şunu, hiç unutmayınız ki, sizlere verilmiş olan ve verilecek olan bilgileri anlayabilecek ve sorular sorarak cevap verebilecek seviyede olan arkadaşlarınızla hususi çalışmalar yapmayacağız. Fakat onlara, hususi olarak bir gözetim uygulayacağız.

Canlının görevi, kozmik gelişmesini, büyümesini, uygulamasını isteyen bilgi tohumunun her türlü hizmetini yapmaktır. İnsanın gelişmesi tekamülü buna bağlıdır. Sizlerin tekamül anlayışınızda oldukça çarpıktır. Elinizde güvenebildiğiniz veya güvenmeniz gereken bilgi yoktur. Şimdiye kadar sizlere çeşitli kanallardan verilmiş olan bilgiler, sadece bilgi tohumunun gelişmesine, yayılmasına hizmet etmekte olan insanın ve hizmet edecek olan insanın reddetme, engelleme, bastırma, susturma, mani olma iç güdüsünün ortadan kaldırılması içindir. Bütün dinlerinizin sebebi budur.

Dinlerinizin ve yollarınızın size öğretmek istediği, bilgi tohumunun gelişmesinde, büyümesinde ve yayılmasında engel olmamanızı sağlamak içindir. Ve her yolun, kendi devrine göre çeşitli ifadeleri vardır. Sizin yolunuzun da ifadesi nefsaniyeti terbiye etmek, şuur seviyesini genişletmek, vicdanı, aklı ve sevgiyi bir arada bulundurarak fiiliyatta bulunmaktadır. Bunların tatbikatı, sizlerin, bilgi taneciklerini, seviyeli bir şekilde elde etmeniz için yardımcıdır.

flying saucer on earth ile ilgili görsel sonucu

Bilgi taneciklerinizin ancak dönem dönem seviyeli oluşları ile siz bir irtifa kazanırsınız. Yani sizin deyiminizle tekamül edersiniz. Yaptığınız her tatbikatın sizleri kemalata götürdüğü şüphelidir.Fakat tatbikatlarınızın, sizleri celb etmiş olduğu bilgi taneciklerinin kesifleşmesi ihtiva ettiği enerjinin yoğunlaşması belki yükselmenize yardımcı olmaktadır. Bu söylediklerimizi lütfen iyi anlayınız. O zaman, daha çok olgun, daha çok dikkatli ve daha şuurlu olacaksınız. Yaptığınız her hareketin söylediğiniz her sözün yayınladığınız her düşüncenin her davranışınızın en büyük hedefi bilgi tohumunun genişlemesine, gelişmesine bağlı olduğunu unutmayınız.

O gerçek oğuldur. Kozmik insan gerçek oğuldur. ondaki bilgi tohumu kutsal ruhunuzdur. O bilgi tohumu, aynı zamanda sizin kendi egonuz aklınızdır. Ve elbetteki yaşamakta olanların ilahlaşmak için mesajları vardır.Bunlara bu müsade verilmiştir. O, ancak bilgi tohumunun gerçek aurasına girmiş olanlar için söz konusudur. Muhammedin, Budanın, Konfiçyüsun, İsanın, oğul olduğunu, ilah olduğunu söylüyoruz. Yukarıda vermiş olduğumuz bilgilerin ışığında anlayınız.

Öyle bir devrin sonunda ve öyle bir devrin başındasınız ki, bir çoklarınız, gerçekten yaşayan ilahları da görecektir.Fuzuli yere biriktirmiş olduğunuz düşük enerjili bilgi taneciklerinizi sevk ediniz bırakınız gitsinler. Bunu yapmanız, şuurunuzun uyanmasına daha çok yardım edecektir. Şuurunuzun uyanması demek yani kıyam etmesi demek, mevcut bilgilerinizin, yani bilgi taneciklerinizin ne olduğunu anlamak demektir.

İnsanlar mevcut bilgilerini anlayamıyorlar. Bellediklerini bildiklerini de anlamıyorlar. Katı ve manasız kurallar içersinde, Bir bakıma çok aptalca inançların pençesinde kıvranarak, genede bazı cehit hamleleri göstermekten geri kalmıyorlar.

Korkunun , her türlü korkunun, çok düşük enerjitik bilgi taneciklerini cezbettiğini sakın unutmayınız. Ve bu devrenin en büyük hastalığı korkudur. ve kuranın her ayetinin başında tekrar edilen taşlanası şeytan korkunun ifadesidir. Allahaısmarladık.

Kaynak : ERGÜN ARIKDAL.