SAYGIYLA…

Üstad Ergün Arıkdal medyumluğunda 1982 yılında alınmış olan Sirius Celse çalışmalarının 3.bölümünü aşağıda aktarıyorum. Ancak bugün yani 16 Ekim 2019’da bir başka üstadımız, büyüğümüz, hocamız olan araştırmacı yazar-gazeteci Ata Nirun’u kaybettik. Hem Ergün Arıkdal hem de Ata Nirun’la tanıştığımda yirmili  yaşlarda ve “ruhsal” dediğimiz konuların başındaydım. İkisinden de öğrendiklerimi ben kendi öğrencilerime ne kadar aktarabilirim bilmiyorum. Ama bu çok özel ruhları tanımış olduğum için şanslıyım. Onların disiplin ve ciddiyetinde çok az usta var. Gidenlerin yolu açık, ışık olsun. Kalanların da  değerini bilelim… 

FARAH YURDÖZÜ

CELSE 7 8.7.1982

PLAN:SİRİUS MİSYONU

MEDYOM:ERGÜN ARIKDAL

HAZIR BULUNANLAR:MEHMET SANCAR, AHMET HIZVEREN

P:Evet.

MS: Bir evvelki celsemizde geçen bilgi tanecikleri ve bilgi tohumları deyimleriniz bizim için kapalıdır.Lütfen açarmısınız?

P: Bu gün medyom irtibat sağlamada zorluk çektiğini biliyoruz. Belki sizlerde fark ediyorsunuz. Bu durum, zayıf bir auradan oluşuyor. Medyomun sağlıklı bir teması sürdürebilmesi, önce gelir. Bu bakımdan kuvvetli bir auraya ihtiyacı var. Kimi istiyorsa onlarla çalışsın. Bu gün biz size, bu şartlar altında hiç bir bilgi veremeyiz. Çok zayıf kontak teşkil ettirebildi. Muhakkak kuvvetli bir auraya ihtiyacı var. Bunu sağlamalıdır.

M.S: Bir şey sorabilir miyim.?

P: Sorun?

M.S: Bu aura zayıflığı, içerdeki auranın mı, dışardaki auranın mı acaba?

P: Fark etmez. Her halde içeride kuvvetli olan tercih edilir. Bilgi tanelerinin gelecek çalışmada söz konusu edilmesini istiyoruz.

P: Peki efendim.

P:Burada size geniş bilgi vermeye çalışırım. Sadıklara ait bilginin hepsini neşretmeyiniz. Bir şeçme yapmanızda fayda vardır.

M.S: Şeçme yapmada kıstasımız ne olsun efendim?

P:Toplumumuzdaki insanların manevi bilgilerini, Bünyedeki kırık dökük yıpranmış yerleri tamir edecek bilgiler veriniz. Toplumun ihtiyaç seviyesini aşan bilgileri muhafaza ederseniz, daha faydalı olursunuz. Çünkü her iki yarısındaki bağı kuracak bilgileri yoktur. Bu bakımdan verdiğiniz bilgilerin çelişkili olduğunu ve yanlış olduğunu sanırlar. Sadece onların manevi bünyelerini, onların realitelerinin boşluklarını dolduracak bilgileri umumileştirin. Birçokları için, daha sonra elde edilmesi gereken bilgiler var. Bunlar size de zarar verir. Bunları süratle gözden geçirin. Yaptığınız mesai faydalıdır. Ama bizim tavsiyemiz anlattığımız gibidir.

Başka soru var mı?

M.S: Sorularımızı bir dahaki buluşmamıza bırakalım. Bir dahaki çalışmalarımızı haftaya mı bırakalım?

P: Evet. Tekrar görüşmek üzere

spiritual human ile ilgili görsel sonucu

CELSE 8 15 . 7 .1982

PLAN:SİRİÜS MİSYONU

MEDYOM:ERGÜN ARIKDAL

HAZIR BULUNANLAR:MEHMET SANCAR,NECİP ÖZKARDEŞ,NEDRET ERER,AHMET HIZVEREN

P: Evet

M.S: Bir evvelki celsemizde geçen, bilgi tanecikleri ve bilgi tohumları deyimleriniz, bizler için çok kapalıdır. Lütfen açar mısınız ?

P: Sizin tanıdığınız evrende, fikir veya bilgi tanecikleri, bir partikül olarak düşünülmemelidir. Yani bunlar, temelde fiziki bir yapıya sahip değillerdir. Tanecik bizim terimlerimizde, belli bir ışın sahasını, tesir sahasını ifade eden, kondanse enerjiler olarak ortaya çıkar. esasında varlıkların ve eşyanın temeli, bu bilgi taneciklerinin mevcudiyetine bağlıdır.

Bilgi taneciği, bir arpa tanesi gibi belli bir ortam ve belli şartlar bulduktan sonra yeşerecek değildir. Bunu şu bakımdan ifade ediyorum ki, tanecik kavramı, sizler için yabancı bir kavram değildir. Atom teorilerinizde çok çeşitli tanecikler mevcuttur. Fakat gene biliyorsunuz ki bunların hiçbiri, bir arpa tanesi gibi değildir. Her biri yoğunlaşmış, çeşitli hızda, çeşitli mekanda mevcut olan enerjilerdir.

Bilginin de enerji olduğu, sadıklar tarafından çok evvelce sizlere intikal ettirilmişti. Bilgi taneciği, pratik olarak sizlerin bilmeniz gereken tarzda, zihniniz arasında veya canlı varlıklar tablosu içerisinde, gerçek alış verişin nasıl olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. Bir zihinden diğer bir zihine, bir beyinden diğer bir beyine hareket etmekte olan bilgi tanecikleri, pek çok özellik taşır. Bilgi taneciği tek bir kavram değildir.

cosmos ile ilgili görsel sonucu

Çeşitli seviyelerin, çeşitli bilgi tanecikleri mevcuttur. Biz bunlardan önce, sizin yaşam merkeziniz ve yaşamınızı düzenleyici olarak ifade edeceğimiz beyin aracınızla alakalı bölümü ele alalım: beyninizin hücresel kapasitesi, ancak hücreler arasındaki irtibatın oranına bağlıdır. Bu kapasitenizin ancak %4 nisbetinde kullanılmış olduğu, ancak sizin kendi araştırmalarınızda sabittir ki bu biraz eksik rakamdır. Esasında insan, beyin hücrelerinin birbiri ile olan irtibatının sonucunda ortaya çıkan bilgi taneciği sirkilasyonunun sağladığı kapasiteyi ancak % 5,5 veya 6 oranında kullanabilmektedir. Kendi gezegeninizde, sizler için şimdilik yeterli, görülüyorsa da ilerdeki çağların uzaysal teknolojisine uymayacak uyamayacak kadar geridir. Bu bakımdan bir mutasyonun yavaş yavaş gerçekleştirilip, bu oranın dokuza, sonra on ikiye kadar çıkarılması gerekir. On iki sizler için ulaşabilecek en verimli ve istenilen ölçü kısmıdır.

% 5,5 veya 6 lık bir kapasitenin, bilgi taneciği sirkilasyonu nasıl olmalıdır? Bu konu, oldukça teknik bir konu. Bunun açıklamasını zamanla sırası geldikçe daha fazla yapma imkanı bulacağımızı tahmin ediyoruz.İnsan zihninde bilgi taneciklerinin oluşması, derin şuuraltınızın elde etmiş olduğu enformasyonun, kozmik bilgilerle karşılaştırılmasından doğar. Bu doğuşun hazırlanması, üç yönlü tesirle oluşur. Bir tanesi, sizin meksefeniz de (enerji dağıtım şebekesi, kondansatör) mevcut olan materyelle ilgilidir. Buna ait bilgiler yeterince verilmiştir.

İkincisi, bağlı olmuş olduğunuz tekamül grubunun meksefesi ile alakalıdır. Bu müşterek bir meksefeyi teşkil eder. Bu müşterek meskefenin, sizin özel meskefenizle olan ilgisi her zaman kuvvetli değildir. Dahil olmuş olduğunuz tekamül grubunun meksefesinden size aktarılan enerjinin veya sizin çekip alabileceğiniz enerjinin niteliğde söz konusudur.

Nihayet bunların hepsi, bağlı bulunduğunuz siklusun seviyesi ile ve o siklusun amacı ile ortak alakalıdır. Diyelim ki yaptığınız gözlem ve tecrübeler, sizde grup meksefesi ile olan irtibatı geliştirmiştir. Yani oradan size, bilgi tanecikleri akımı gelmiştir. Böyle bir akıma layık kılındınız.

Derin şuuraltınız, bu astral bedeniniz tarafından mukayese edilen bir şuur altıdır. İsterseniz buna esiri şuur altı da diyebilirsiniz.(derin şuur altına esiri şuur altı da diyebilirsiniz. Böylece şaşırtıcı bilgiler veren bazı sistemlerin icat etmiş olduğu şuuraltı anlayışından kendinizi tefrik etmiş olursunuz)

cosmos ile ilgili görsel sonucu

Şimdi esiri şuur altınızda birikmiş olan bilgi taneciği, bir enerji partikilüdür. Bunun yapısını sizlere anlatamam. fakat bu müthiş bir bilgiyi ihtiva eden kayıtlarla dolu, bir nevi çok minik hafıza gibidir. çok minik bir hafıza topudur. bütün bir tekamül grubunun sonucunu içeren bir bilgiyi, faksimile tarzda aynen: fakat çok, çok minik tarzda bünyesinde muhafaza eden bir hafıza topudur. Bu sizin esiri şuur altınıza intikal ettiği zaman ,derhal muhafaza altına alınır. Çünkü bunların, beyin hücreleri içersindeki mevcut olan bilgi kayıt sistemine girmesi çok zararlı sonuçlar verebilir.

Bu partiküller, esiri şuu raltınıza intikal ettikten sonra, muhafaza edilir, demiştim. Bundaki enerjiyi birdenbire kendi benlik şuuraltınıza dağıtmak, o sistemi yakmak gibidir. Her an sistemin genel yapısında bir takım çökmeler, zedelenmeler ve mahvolmalar oluşabilir..

Bilgi tanesi,esiri şuur altınızda kamufle edilir. Bunu yapan sizin meksefenizdir.(enerji dağıtım ve düzenleme merkezi)

Meksefeniz, basit bir rezervuar değildir. Meksefeniz, sizin bütün ruhunuzu teşkil eder. Siz demek meksefeniz demektir.Şimdi: Bu enerji partikülü, derin şuuraltınızda saklı tutulur. Bu enerji meksefeniz tarafından oluşacak talep ve istek karşılığında yavaş yavaş, bir kozmos olayı gibi, sizin meksefenize katılır.Her bir bilgi taneciğinin hafızası, hafızasına aldığı bilgi, bir güneş sisteminin bütün enerjisine denk bir enerjidir. Siz bunun anlamını anlayamazsınız. Bunlar ileride, medyomunuzun kanalları daha çok açıldıkça verilecektir. bu bilgiyi intikal ettirecek bir kişi daha yok. Bu bakımdan beklemek zorundayız.

Meksefenize intikal eden bilgi taneciği, orada hemen çözümlenmez. Bu bilgi taneciği, benzerleri arasındaki yerini alıncaya kadar bir takım değişikliklere uğrar. Bu değişiklik, esasında bir tasnif mekanizmasıdır. Bu tasnif mekanizmasının amacı, normal beyin hücrelerinizin içinde kayıtlı olan bilgilere aktarılacak olan bilginin, bulunduğunuz tekamül sisteminin şartlarına uygun olarak yumuşatılması gerekiyor.

İşte toplum yaşayışının, ister iki, ister üç, ister onüç, ister elli, ister bin, ister milyon olsun: toplum yaşayışının en büyük özelliklerinden biri, yumuşatma işinin belirlenmesi ve tayin edilmesinde yardımcı olmasından ileri gelir.Sizlerin, beşeri olarak birarada olmanızın en büyük sebeblerinden biri, her birinizin meksefesinde intikal etmiş bilgilerin birbirine adepte edilebilmesi için karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmanız gereğidir.

Hiçbir şey yapmamış dahi olsanız, beyin kapasitenizle ilgili bilgilerinizin ışığında yapmış olduğunuz her türlü kötülük ve iyiliğin sonucu, sizin vicdanınızı ilgilendirir. Vicdanınız ise, sadece ve sadece elde edeceğiniz bilginin niteliğini tayin edecektir. Bu bakımdan, sizin tekamül dediğiniz süreç, müştereken meydana getirmiş olduğunuz tekamül grubunuzun meksefesinde mevcut olan bilgi taneciklerinin, şahsi meksefenize intikalini sağlamak içindir.

Bu, beden seviyesindeki boyutta nasılsa, beden üstü seviyesindeki boyuttada aynı şekilde çalışır.Bu kainatşumul bir yasanın emridir. Bu böyledir.

cosmos ile ilgili görsel sonucu

Hangi seviyede bulunursanız bulununuz, o seviyedeki gruplarınızın meksefesi (enerji dağıtım ve düzenleme merkezi) ve onda saklı tutulan bilgi taneciği, sizin şahsi meksefenize intikal ettirilecektir. Bu o kadar evrensel bir çalışma şeklidirki: mesela siriüs tamamıyle bir meksefedir. Ve bu , bir meksefe olarak, evvelce söylemiş olduğumuz bütün galaktik sistemlere bilgi taneciği aktarır. Galaksiler arasında ve planetler arasında ve güneşler arasında mevcut olan meksefelerde planetlere, onlar üzerindeki canlılara ve bağlı olmuş olduğu sistemlere aktarır. Hiçbir bilgi, mahsus yani sırf, saf olarak sizlere intikal etmez. Hiç bir varlığa saf bilgi intikal etmez. Ancak kendi meksefesindeki enerjisi ile orantılı olarak bilgi taneciklerini hıfz eder. (koruma altına alır.).

İnsanda, yani yeryüzünde yaşamakta olan olan sekizinci tür varlığın beyin kapasitesi, onbirinci devrede, bu şekilde, yani sizin kendinizi gözlemlediğiniz şekilde ayarlanmıştır. Alacağınız bilginin belirli bir yoğunluğu vardır. Belirli bir sayısı vardır. Belirli bir yüksekliği vardır. yani, enerjinin tipi bellidir.

Aslında, bu bilgileri sizlere niçin veriyoruz? Bunu anlayamayacaksınız. Çünkü bu bilgileri kullanmayacaksınız; ama bilgileri yapabilirseniz. kendi eseri şuuraltınıza intikal ettirebilirseniz, daha ileride onikinci devrede enkarne olabileceğiniz taktirde kullanacaksınız.

Şimdi, bir bilgi taneciği, normal beyin hücrelerinin hafıza bölümleri içersinde olduğu gibi değil, yorumlanmış, sulandırılmış, inceltilmiş tarzda intikal eder. İntikal ettiği, çıkıp geldiği yer, esiri şuuraltınızdaki hafızanızdır. Bunlar bazen, uygun süreçler içersinde, diğer insanlar arasında da değiş tokuşa konu olabilir. Yani sizin bilgi taneciğiniz, bir diğerinin bilgi taneciğine yardım edebilir veya bunlar karşılıklı alış veriş içine girebilir.

Telepatik dalgalanmalar sürekli ve süratlidir. Sizin incelemiş olduğunuz telepatik dalga, sadece düşünce ve fikir intikalinden ibarettir. Bilgi taneciklerinin alışverişi ile alakası yoktur. Siz buna sadece telepati diyorsunuz; yanlış. Bilgi alışverişi, başka bir sistemdir. Düşünce ve imaj, fikir alışverişi başka bir sistemdir. Bu ikisini adamakıllı araştırmanız gerekmektedir.

Hakiki alış verişiniz, bilgi taneciklerinin intikali ile söz konusudur ki, toplum yaşayışınızda bunlar çok seyrek olmaktadır. Sizler bir grup olarak birbirlerinizden bilgi taneciklerinizi alıp verebilecek bir kapasiteye ulaşabilirsiniz. Nasıl ki şimdi çırpınmakta olan medyomunuz, bizler tarafından kendisine intikal ettirilen bilgi taneciklerinin şiddeti altında çırpınmaktadır. o alabiliyor ama dayanamıyor. Bu bir örnektir, Kendisine bunu, büyük bir takviye ile vermeye çalışıyoruz. Giderek bu daha çok artacak ve çok daha hızlanacaktır.Kendisine, ilerde yapacağı işler için çok yardımcı olmanız gerekir. Çok yardımcı olmanız, çok yardımcı bulmanız gerekir.

( Not: celse 19.20 de başladı ve 19.55 de kendiliğinden kesildi.)