ÜSTAD ERGÜN ARIKDAL – SİRİUS CELSELERİ 2

CELSE: 4 6.5.1982 Plan:SİRİUS MİSYONU
medyom:ERGÜN ARIKDAL celsede bulunanlar:MEHMET SANCAR,GÜVEN ERER,AHMET HIZVEREN,

P: Göstermiş olduğunuz incelik için teşekkür ederiz. Demekki, sizlere bazı hususları, daha açık bir şekilde konuşabileceğiz. Kainat, bir şartsızlık gösterecek kadar sonsuzdur. Demekki, sizlere bazı hususları daha açık bir şekilde konuşabileceğiz. Her şeyde, evrene ait sonsuzluğu içeren elektron vardır. Dolayısı ile sizin, maddesel olarak nitelediğiniz elektron ile alemleri oluşturan, dolayısı ile evrenin iç bünyesini meydana getiren elektron arasında temelde hiç bir fark yoktur. Her zaman kavramakta güçlük çekilen, enerjinin birikimidir. Güneşinizin enerji birikimi, gezegenininiz üzerindeki hayatı oluşturmuştur. Bizim enerji birikimimiz, sizin güneşinizle beraber 28 güneşi oluşturmuştur. Şimdi: enerjinin birikimi, tek yönlü ve tek şekilde değildir. Onu, sonsuz bir şekilde, sonsuz bir yönde ve sonsuz boyutlarda düşünmenizin, şimdilik imkanı yoktur. Bu bakımdan sizlerle olan konuşmalarımızda, ancak, sizin bir basamak üzerinizde var olan bilgileri aktarmak zorundayız. Temelde, elektron olarak kainat bir teklik içerisindedir. Sizin birlik, vahdet dediğiniz ve bütün varlıkların en büyük idealleri olan bu yön giderek yoğunlaşan bir enerji birikiminin kaymalarından oluşan çeşitli hayat evrelerini bilmek, görmek, alemi tanımak ve bütün, birleşmiş bir elektron olarak daha yoğun bir hale geçmek sizlerin gelişimini, yani idealinizi teşkil eder. Enerji yoğunlukları belli bir kesit içerisinde kontrol edildiği zaman, en azından sizlerin kavrayabilmeniz için iki tip elektron ile karşılaşırız. Biri maddenin, diğeri ruhun özünü teşkil der. Bunların bir diğerine etkileri daima olur.

Image result for sirius

Fakat bunların birbirine karışmaları söz konusu değildir. Fakat bu sınırın, nerede başlayıp nerede bittiğini de dünyasal realitenizin sağlamış olduğu bilgiler vasıtası ile anlamanıza da şimdilik imkan yoktur. Bu nedenle ruhsal elektron ile maddesel elektronu kendi boyutunuzda inceleyiniz. Onları bir birinden ayrı olarak düşününüz. Fakat şunu da gözden uzak tutmayınız ki alemlerinizde öyle enerji birikimine uğramış, madde ismini verdiğimiz elektronlar vardır ki, bunların içerdiği bilgi kapasitesi, şu anda sizin ruh ismini verdiğiniz elektronun bilgi kapasitesinden daha yüksektir. Elbetteki bu anlattıklarımız, ancak bir bilgi olarak, sizlere fayda sağlamadan kabul edilebilir. İnsan varlığının, özel bir durumu vardır.

Image result for sirius

Sizlerin enerji birikiminiz, içinde bulunduğu madde boyutun 12 mislidir. Bu bakımdan kendinizle ilgili olan her çalışmada, maddenin geliştirmiş olduğu enerji faaliyeti arttıkça, sizinle olan orantısı da o derece artar. Yani siz, hiç bir zaman 1/12 oranını kaybetmezsiniz. Maddenin enerji birikimi arttıkça yani ondaki elektronun içerdiği bilgi genişledikçe, sizin 1/12 oranında bir genişlemeniz söz konusudur. Her genişlemeniz, farklı enerji yoğunluğunda bulunan bu elektronlar arasındaki ilginin, giderek daha sıkı bir şekil almasını sağlar. Maddenin bu bölümündeki enerji, bu bölümdeki çoğalması, sizin,12 misli güçte olan enerjinizin bir basamak daha gelişmesini sağlar. Ve ruh varlığı dediğimiz yoğun enerjili elektron madde dediğiniz, ruha göre 1/12 oranında yoğunlukta olan elektrona, sürekli olarak sinyal yollar, tembihte bulunur. Böylece maddenin gelişmesi sağlanmış olur. Esasında maddenin gelişmesi demek, onun elektronundaki bilginin genişlemesi demektir.

Bu bilgi ile beraber genişlemekte olan enerjinin etki sahası, ruhun daha geniş bir alan içerisinde deneme yapmasını ve evrenle olan derin ilişkisini artırır. Doğuşunuzun asıl sebebi budur. Maddi elektrona bağlı olan bilgiyi almakla beraber, ona yeni bilgilerde kazandırmak, onun 12 misli yukarısında bulunan ruh elektronunun görevidir. Çünkü bu enformasyonun,bu bilginin giderek yaygınlaşması, genişlemesi, yani enerji yükünün artması, giderek onun daha mükemmel bir elektron olmasını sağlaycak ve sonsuzluk içerisinde belli zaman kesitlerinde sizin göreceğiniz vazifeyi, ruh elektronu olarak artık o görecektir. Şimdi; tek bir elektron için macera böyle olmakla beraber, bir yığınak olarak elektronları düşündüğünüz vakit olay başka türlü cereyan eder. Nasıl ki, maddenin kendi arasında kendi arasında, çeşitli enerji alanları var ve buna bağlı olmak üzerede çok çeşitli, çok değişik, seviyeli varlıklar vardır. Her iki tarafında ortalaması, o varlığın veya seyin kişiliğini oluşturur.

M:S: Efendim, bundan sonraki soracağımız soruların hemen çoğu, bu cevabınızın içerisinde cevaplanmış bulunuyor. Fakat, eksik veya yanlışlarımızın kabul verilmesi bakımından bu soruları da arz etmek istiyorum, izin verirseniz.

P:Buyurun.

M:S: ” elektron ilk enerjinin birikip yoğunlaşarak sürekli bir neşriyat içerisinde kalmasından doğan özel bir yapıdır,” denildi. Bu özel yapı giderek gelişiyor, büyüyor ve eski mısırdaki güneş kursu ile simgelediği dev bir elektronu oluşuyor. Buradaki çoğalma, büyüme, gelişme, teklik içinde olmaktadır. Örneğin, ilk enerjide giderek, birikerek ve dolayısıyla yoğunlaşmasını artırarak dev bir elektronu oluşturuyor diyebilir miyiz?

Image result for sirius

P: Daha evvel söylediklerimize göre yeniden düşününüz.

M:S: ” Elektron, bütün bilginin tohum halinde enerjetik bir zenginlikte konsantre olup biriktiği yerdir. ” tarifinizle: sadıklar planının bize anlattığı ” öz ” tarifini aynı şekilde anlatıyor. Örneğin öz dede bütün tanrısal bilgi, evren bilgisi çekirdek halinde saklıdır. denilmişti. Bu iki tarif arasında bir ayrılık varsa açıklanmasını rica ediyoruz.

P: Buna da gerekli cevabı verdik. Burada size bir durumu ifade edelim.; Bizim sizlere anlatmak istediğimiz ve medyumun kapasitesine göre aktarmaya çalıştığı bilgi, dünyanızda çok az insana daha kapalı olmak üzere verilmiştir. Sizin bir öncelik hakkınız var. Daha evvel belirttiğimiz gibi özellikle medyumunuzun gelişindeki bazı özel sebepler nedeni ile bu bilgilerin, insanlar tarafından, herhangi bir noktadan itibaren, bilinmesi gerektiği şart olmuştu. Elinizde mevcut, özellikle 3500 yıldan beri insanlara kendi kapasitelerine göre bilgi veren ve sizlerin mitolojide Tanrılar olarak ifade etmiş olduğunuz, Alfa tipi elektron bilgisi taşıyan varlıkların görevi bitmiştir. Onların size bırakmış olduğu bilgi, sizlerin enerji yoğunluğunuzu artıracak düzeyde değildir. İnsanlık, bütün çirkin manzarasına karşın, elektronik enerji seviyesini, maddenin elektronik seviyesine bağlı olarak genişletilebilmiştir. Ve bu bakımdan yeni çağın bilgisi de bir mecburiyet olarak verilmiştir. Yeni çağın bilgisi, hiç süpheniz olmasın ki,Alfa sınıfı bilgiyi değiştirecektir. Bu gerçekten sizde olan bir değişim değildir.

Dünyanızın bütün noktalarında olan bir değişimin sonucu kendi sisteminize doğru yayılan, sisteminizden size doğru dalga dalga gelen elektron oklarının, nihayet düşük seviyeli enerji kalkanlarını parçalayıp içeriye sızmalarından doğmuştur. Sözlerimizi, hayali romanların cümleleriyle karıştırmayınız. Bunları söylerken medyumunuz katiyen anlamıyor. Oda en azından sizler kadar anlatılan şeylerin üzerinde uzun uzun düşünerek kavramaya çalışıyor yada hatırlamaya… Bu bakımdan, şunu tekrar belirtelim ki, biz sizlere hala bilginin kapısını açmış değiliz. Sadece değişik tarzda düşünmenize yardım edecek bazı çelişik noktaları göstermeye çalışıyoruz.

Image result for sirius in mythology

Değişik düşünmeye, alemi değişik tanımaya ve kavramaya alışmanız gerekir. Dinleriniz sonu bitmiş yollardır. Felsefeleriniz suyu kurumuş kuyulardır. Tek açık olan yolunuz, henüz emekleme çağında olan araştırıcı, deneyimleyen biliminizdir. Bu bakımdan var olan bilgilerinizi, ilmi bir şekilde yeniden kazanmak için çok gayret göstermeniz gerekecektir . 3500 seneden beri sizleri ,enerjinizi yükseltmeye çalışan ilahların görevi bitmiştir. Sizlere verilecek olan bilgilerin seviyesini yükseltmek, sıklığını artırmak için, yaratılmış tabiat ile yaratan tabiatı yeniden anlamanız gerekir. Başka sorunuz varmı?

M:S: Bir planın uzantısı olarak Roma’lı bir varlık tarafından bize ruhsal enerjiden, hayat ve zaman enerjilerinden bahsedilmişti. Hayat ve zaman enerjilerinin değişik oranlarda karışımı,fizik enerji türlerini ve dolayısıyla da değişik mekanları oluşturur denilmişti. Fakat bunların tek olarak evreni oluşturmayacaklarını ruhsal enerjinin bu iki tür enerjiden üstün ve onları tasarruf edebilen tek enerji olduğu belirtilmişti. Sadıklar planının son celselerinde bizlere ifade etmiş olduğu belirtilen enerji türleri, bunlar olsa gerek. İlk enerjinin hepsinin içine aldığı bu enerji türlerinden ruhsal enerji elektron mudur? yahut ruhsal enerjiyi, bize elektronla ilgili olarak lütfen açıklar mısınız? ve sözünü ettiğimiz Roma’lı bir varlık sadıklar planının bir uzantısı mıdır?

P: Enerji tektir. Ve o elektronlara, sonsuz yoğunlukta yerleşmiştir. Her yerde, her şeyde, her boyutta enerji vardır. En başta da söylediğimiz gibi, sizin ruhsal olabilmeniz, madde enerjisinin 12 misli bir yoğunlukta olmanızdan oluşmuştur. Bu kadar.

G:E: Efendim burada bir soru sorabilir miyim? O zaman ruh ve madde elektronları ikilemi ortadan kalkıyor mu?

P: Sizin boyutunuz içerisinde hayır. Üçüncü kez tekrar ifade ediyoruz ki, sizlere verilmiş bilgiler özellikle sadıklar planının yaptığı bildirmenin, 3500 yıllık bir birikimin geçişini sağlamak için, dönüşümü meydana getirebilmek için, elektronik hızın girdaplarının artmasını sağlamak için verilmiş bilgilerdir. O bilgilerde büyük enerjiler yüklüdür. Fakat şimdi bu sözlerin,sizlere vermeye başladıklarımızla beraber birçok yerlerini yeniden anlamak ve inşa etmek zorundasınız. Cevabımız bu kadar.

M.S: Efendim, ” Özellikle zaman enerjisi, elektronun büyük bir kısmını teşkil edecek ham maddeyi sağlamıştır.” sözünü hiç açamadık. Lütfen açıklarmısınız?

P: Bir daha okumusunuz?

M.S:(Soru tekrar edilir)

P: Elektrona intikal eden bilginin yerleşmesi ve bünyede gerçek bir kapsamı olabilmesi için, zaman enerjisinin, bir doku gibi bütün bu bilgi şebekesinin içine sızması gerekir.Eğer zaman enerjisi olmasaydı, bilginin elektronda sabitleşmesi mümkün olmazdı. Bu kadar.

Related image

M.S: Ruh, insan olarak maddeyi gelişim aracı olarak kullanıyor.Tıpkı bunun gibi, ruhu da elektronun tekamül aracı olarak kullanmakta olduğunu söyleyebilir miyiz?

P: Anlattığımız bilgilerle sorunu başka türlü anlaşılması gerekir.

M.S: Tekrar düşünelim efendim. Geçen celsemizde anlaşılmayan bir konu var. Onun açıklanmasını rica ediyoruz. ” Cebrail in bizden farkı yoktur. O, elektron seviyesi, daha doğrusu elektronda mevcut enerji düzeyi, biküler sahasını (sistem içerisindeki enerji alanlarının bileşkesini) geçmiş olduğu için, bilgiyi kutsanmış, yani somut bir halde nötralize ederek yani yalınlaştırarak, belli bir mekanda yoğunlaştırmayı sağlayabilen bir varlıktır.” ifadenizdeki Biküler sahasını anlayamadık. Lütfen açıklar mısınız?

P: Cebrailin biküler sahayı (sistem içersindeki enerji alanlarının bileşkesi) kullanması söz konusudur. Bu, bütün varlıkların çeşitli seviyelerde kullandıkları yeteneklerdir. Yanlız Cebrail de mevcut olan, sistem büyüklüğünde bir uygulamadır. Sizin de biküler sahayı kullandığınız her zaman olasıdır. Mesela, şu anda dahi medyomunuz biküler sahayı kullanarak, sizlerin meydana getirmiş olduğunuz enerji alanının bileşkesine göre, bir nevi ortalamasına göre, bir enerji alışverişindedir. Ve size bilgi aktarmaktadır. Bu kadar.

M.S: Teşekkür ederiz, efendim. Evrensel entropi (çürüme) ile, insanın sürekli olarak evreni etkileyerek değişimlere uğratmasından ne anlamalıyız?

P: Siz bu sorunuzu anladınız mı?

M.S: pek anlayamadım da, onun için açıklanmasını rica ediyorum.

P: Sorduğunuz soruyu anladınız mı?

M.S: Esasen evrensel Entropinin açıklamasını rica ediyorum.

P: Entropi (çürüme), O sizin dünya deyiminiz. Fakat anlatmak istediği şey bütün alemlerde geçerlidir. Yoğunluk itibariyle enerji alanlarının ve yoğunlaşmış enerjilerin, devamlı olarak genişlemek, bulundukları alanın dışına taşmak, Evrensel çekim yasasıyla, hakli olarak entropiyi meydana getirmektedir. Yani bulundukları sistem dışına taşması eylemi. Buna karşılık, entropinin (çürümenin) bu dağılımcı özelliğine karşılık, sistemlerin ve bunları dışarıdan koruyan alemlerin belli enerji yoğunluklarını sağlayabilmesi içinde entropiye zıt gerileyici bir faaliyet mevcuttur. Anlayabileceğiniz seviyede bir örnek: Hayatınız, yani organik maddenin enerjetik kaybı, bütün frenlemelere rağmen, entropi (çürüme) yönünde gelişmektedir.

Related image

Ve bu sizin deyiminizle ölümü teşkil eder. Ama elektronik bilginiz, genel ortalamasında ihtiva ettiğiniz bilginiz arttıkça, bu dağılmaya karşı, ondan daha güçlü olmak üzere toplayıcı enerjiniz galip gelecektir. Bu da sizin çok yaşamanıza ya da bu boyutta olmamakla beraber ölümsüzlüğünüzü meydana getirecektir. Henüz anlattığımız bilgilerin yüzde birini bile kavramış durumda olmadığınız için, sorduğunuz soruların cevaplarını bu nispette ve dağınık olarak vermek zorunda kalıyoruz. Sorularınızı geçmiş bilgilerinizin araştırılmasına yöneltmeyiniz. Sizi yanıltacak yada bağlanmış olduğunuz putlarınızdan ayıracak değiliz. Gerekirse bütün bilgilenmeyi ortadan kaldırabiliriz. Size evreni, başka türlü harflerle ve yazılarla ve imajlarla okuma imkanı ağlamak için, bir pencere araladık. Sizlerin kapsamınızı biliyoruz. Zarfın içinde olanı okumak bizim için hiç bir şeydir.
Sİzler için bir yol hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten işlerin görülebilmesi için, sizlerin daha becerikli olması gerektiğine karar verildi. Bunları sizlere anlatacağız ve öğreteceğiz. Her yeni değişimde, normal olarak insanoğlu direnç gösterir. Direncinizin şu faydası vardır, Size enerjisini gönderen sistemin dozajını ayarlamasına yardımcı olursunuz. Şimdi biz de aynı şeyi yapıyoruz.