V YAKA MESELESİ

Göbeklitepe uygarlığının sembolü haline gelen Urfa Adamı heykeli Neolitik devirde de insanlarda giyim kavramının olduğunu gösteriyor. Klasik tarih bilincinin tersine Urfa Adamı saçsız ve sakalsız ve modern V yakalı bir giysiye sahip. V adeta bir rütbe simgesi. Benzer rütbe farklı kültür ve coğrafyalarda karşımıza çıkıyor. En ilginci de Avustralya Aborijen halkının V sembolünü kutsal bir işaret olarak bedenlerine boyaması.